Ruột gà

Thông tin kỹ thuật
Giấy chứng nhận
Thông tin kỹ thuật

Sản Phẩm

Thông số

H

H1

Ống ruột gà 16

16

12

Ống ruột gà 20

20

15

Ống ruột gà 21

21

17

Ống ruột gà 25

25

19

Ống ruột gà 27

27

21

Ống ruột gà 32

32

25

Ống ruột gà 40

40

33

 

Ống ruột gà thường

Màu

Quy Cách

Ống ruột gà 16

xám

Trắng

Xanh Dương

Đen

50 mét/cuồn

Ống ruột gà 20

xám

Trắng

Xanh Dương

Đen

50 mét/cuồn

Ống ruột gà 21

xám

(-)

(-)

(-)

50 mét/cuồn

Ống ruột gà 25

xám

Trắng

Xanh Dương

(-)

50 mét/cuồn

Ống ruột gà 27

xám

(-)

(-)

(-)

50 mét/cuồn

Ống ruột gà 32

xám

Trắng

(-)

(-)

50 mét/cuồn

Ống ruột gà 40

xám

Trắng

(-)

(-)

50 mét/cuồn

 

 

Ống ruột gà chống cháy

Màu

 

Ống ruột gà 16

Xanh

Đen

47 mét/ cuồn

Ống ruột gà 20

Xanh

Đen

47 mét/ cuồn

Ống ruột gà 25

Xanh

Đen

47 mét/ cuồn

Ống ruột gà 32

Xanh

Đen

25 mét/ cuồn

 

Giấy chứng nhận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now