Nẹp sàn

Thông tin kỹ thuật
Giấy chứng nhận
Thông tin kỹ thuật

Kích cỡ  Thông Số
H H1 W1
Nẹp Sàn Bán Nguyệt 3P 11.9mm 8.4mm 31.4mm 17.6mm
Nẹp Sàn Bán Nguyệt 4P5 44.5mm 23.3mm 12mm 9.2mm
Nẹp Sàn Bán Nguyệt 5P 46.5mm 27.9mm 15.5mm 11.4mm
Nẹp Sàn Bán Nguyệt 6P 55.7mm 31.6mm 12mm 9.2mm
Nẹp Sàn Bán Nguyệt 8P 75mm 41.6mm 18.4mm 14.2mm
Nẹp Sàn Bán Nguyệt 10P 95.2mm 52mm 22.9mm 18.6mm
Nẹp Sàn Bán Nguyệt 12P 115mm 64.5mm 30.9mm 24.8mm
         
Nẹp Cáp 2P 10.1mm 6.5mm 20.3mm 16.4mm
Giấy chứng nhận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now